0901444142

خط ویژه شبانه روزی

جدید ایران نرس | خدمات پرستاری و نگهداری سالمند و کودک در منزل در کرج . تماس بصورت شبانه روزی

خدمات ایران نرس

خدمات پرستاری در کرج و حومه پرستاری و نگهداری از سالمند و کودک در منزل با سالها سابقه و قیمت نازل تزریقات و سرم با خدمات پزشکی

Image
پرستاری سالمند

خدمات پرستاری و نگهداری از سالمند در منزل کرج

ادامه
Image
پرستاری کودک

خدمات پرستاری و نگهداری از کودک(بچه)در منزل کرج

ادامه
Image
خدمات پاراکلینیکی

تزریقات ، سرم تراپی ،سونداژ و ...در کرج

ادامه جدید

ایران نرس | خدمات مراقبت و نگهداری از سالمند و کودک در منزل در کرج